Affective Inquiry Facilitator

Affective Inquiry Facilitator Uddannelsen

Affective Inquiry er en oplevelsesfokuseret kommunikations- og udviklingsmetode med den grundforståelse, at det, der udfordrer os, i virkeligheden er en mulighed for personlig vækst. Med Affective Inquiry møder vi det, der er svært, i stedet for at kæmpe mod eller løbe væk fra det. Hermed får vi mulighed for at mærke, det vi i virkeligheden holder tilbage og stå mere klart frem i livet.

Affective Inquiry Facilitator uddannelsen strækker sig over 10 dage i løbet af 2022. På uddannelsen lærer du om menneskets affektive- og emotionelle system, og hvordan informationer fra det kan bruges til at forstå de udfordringer vi har. Uddannelsen udvikler din evne til at opdage og følge dit eget og andres affektive udtryk, at aflæse den non-verbale kommunikation og guide andre til deres egen løsning på det, de oplever problematisk. Praktisk lærer du at facilitere korte, essentielle samtaler og får med denne træning effektive redskaber, du kan bruge i alle typer af coachende, udviklende og terapeutiske samtaler. Samtidig er den et effektivt værktøj, der kan hjælpe os i vores egen personlige udvikling og til bedre at forstå os selv og vores relationer med andre.

Uddannelsen er oplevelsesorienteret og praksisfokuseret, hvilket kræver at deltageren er åben for personlig feedback og læring. At der er villighed til at udforske og lære egen emotionel og affektiv proces at kende. Det er i denne ånd af involvering uddannelsen er skabt, og gør den til en intensiv og udviklende proces.

Velkommen til et spændende år med Affective Inquiry!

Emotionel Intelligens

Forskning viser, at den Emotionelle Intelligens er af afgørende betydning for et meningsfyldt og harmonisk liv. Med en veludviklet emotionel intelligens bliver vi bedre til at forstå og forholde os til os selv og den sociale interaktion. Affective Inquiry fokuserer på at udvikle denne evne. Både hos den, der benytter Affective Inquiry, og hos den, der er klient. En grundlæggende træning under uddannelsen er at lære at klargøre, rumme, udtrykke og forstå den emotionelle proces, som andre går igennem.

Hvad indeholder uddannelsen i Affective Inquiry?

 • Grundlæggende forståelse af den interpersonlige neurobiologi og neuroaffektive teori
 • Grundlæggende forståelse af det emotionelle system og dens emotioner
 • Forståelse af kommunikationsprocessen
 • Grundprincipper for Inquiry
 • Praktisk erfaring med interventioner
 • Dynamikken i besværligheder, problemer og konflikter
 • Verbal Tracking – at følge den affektive proces i den verbale kommunikation
 • Somatisk Tracking – at forstå og følge kroppens signaler
 • Relationel Tracking – at forstå og følge relationens dynamik
 • Om forsvarsstrategier og modstand.

Der er i uddannelsen fokus på forståelse af egen adfærd, ressourcer og læringsmuligheder. Uddannelsen indeholder store dele praktisk træning af kommunikationsfærdigheder.

Uddannelsens struktur:

 • Fem kursussamlinger, i alt ti dage, over et år
 • Tre videobaserede gruppe-supervisioner á en-to timer
 • To individuelle supervisionstimer
 • Øvelse i studiegrupper
 • Eksamen på den tiende kursusdag.

Pris:

Prisen for uddannelsen i Affective Inquiry er 15.000 kr. pr. person ved privat betaling eller 21.000 kr. + moms pr. person ved betaling af virksomhed. Kontakt os for pristilbud for uddannelse i egen virksomhed eller institution.

Sted:

Århusgade 2, 2100 Kbh Ø

Datoer 2022:

18-19 marts, 10-11 juni, 2-3 september, 28-29 oktober, 2-3 december

Download uddannelsesprospekt her: Affective Inquiry Facilitator prospekt

Affective Inquiry Facilitator uddannelse

Affective Inquiry er en oplevelsesfokuseret kommunikations- og udviklingsmetode med den grundforståelse, at det, der udfordrer os, i virkeligheden er en mulighed for personlig vækst. Med Affective Inquiry møder vi det, der er svært, i stedet for at kæmpe mod eller løbe væk fra det. Hermed får vi mulighed for at mærke, det vi i virkeligheden holder tilbage og stå mere klart frem i livet.

Affective Inquiry Facilitator uddannelsen strækker sig over 10 dage i løbet af 2022. På uddannelsen lærer du om menneskets affektive- og emotionelle system, og hvordan informationer fra det kan bruges til at forstå de udfordringer vi har. Uddannelsen udvikler din evne til at opdage og følge dit eget og andres affektive udtryk, at aflæse den non-verbale kommunikation og guide andre til deres egen løsning på det, de oplever problematisk. Praktisk lærer du at facilitere korte, essentielle samtaler og får med denne træning effektive redskaber, du kan bruge i alle typer af coachende, udviklende og terapeutiske samtaler. Samtidig er den et effektivt værktøj, der kan hjælpe os i vores egen personlige udvikling og til bedre at forstå os selv og vores relationer med andre.

Uddannelsen er oplevelsesorienteret og praksisfokuseret, hvilket kræver at deltageren er åben for personlig feedback og læring. At der er villighed til at udforske og lære egen emotionel og affektiv proces at kende. Det er i denne ånd af involvering uddannelsen er skabt, og gør den til en intensiv og udviklende proces.

Velkommen til et spændende år med Affective Inquiry!

Emotionel Intelligens

Forskning viser, at den Emotionelle Intelligens er af afgørende betydning for et meningsfyldt og harmonisk liv. Med en veludviklet emotionel intelligens bliver vi bedre til at forstå og forholde os til os selv og den sociale interaktion. Affective Inquiry fokuserer på at udvikle denne evne. Både hos den, der benytter Affective Inquiry, og hos den, der er klient. En grundlæggende træning under uddannelsen er at lære at klargøre, rumme, udtrykke og forstå den emotionelle proces, som andre går igennem.

Hvad indeholder uddannelsen i Affective Inquiry?

 • Grundlæggende forståelse af den interpersonlige neurobiologi og neuroaffektive teori
 • Grundlæggende forståelse af det emotionelle system og dens emotioner
 • Forståelse af kommunikationsprocessen
 • Grundprincipper for Inquiry
 • Praktisk erfaring med interventioner
 • Dynamikken i besværligheder, problemer og konflikter
 • Verbal Tracking – at følge den affektive proces i den verbale kommunikation
 • Somatisk Tracking – at forstå og følge kroppens signaler
 • Relationel Tracking – at forstå og følge relationens dynamik
 • Om forsvarsstrategier og modstand.

Der er i uddannelsen fokus på forståelse af egen adfærd, ressourcer og læringsmuligheder. Uddannelsen indeholder store dele praktisk træning af kommunikationsfærdigheder.

Uddannelsens struktur:

 • Fem kursussamlinger, i alt ni dage, over et år
 • Tre videobaserede gruppe-supervisioner á en-to timer
 • To individuelle supervisionstimer
 • Øvelse i studiegrupper
 • Eksamen på den niende kursusdag.

Pris:

Prisen for uddannelsen i Affective Inquiry er 15.000 kr. pr. person ved privat betaling eller 21.000 kr. + moms pr. person ved betaling af virksomhed. Kontakt os for pristilbud for uddannelse i egen virksomhed eller institution.

Datoer 2022:

18-19 marts, 10-11 juni, 2-3 september, 28-29 oktober, 2-3 december.

Download uddannelsesprospekt her:

AI Facilitator Udd. prospekt