Psykoterapi er en proces, der hjælper dig til at finde vej i livet, når det er svært og/eller, når du har brug for at komme videre, f.eks. ved opståede kriser og angst eller fordi du har en oplevelse af indre uro eller at noget mangler i livet. Min grundfilosofi er, at vi alle har de ressourcer, vi har brug for, for at leve et inspirerende liv, ansvarligt og i balance, men at vi sommetider har brug for støtte for at kunne komme videre i problematiske livssituationer. Min opgave som terapeut er at facilitere et tillidsfuldt rum, hvor du får støtte til at finde tilbage til indre balance og dine ressourcer. En proces hvor du får indsigt i din egen indre dynamik og dine relationer, så du kan stå mere tydeligt for dig selv i livet.

Psykoterapi kan være relevant, hvis du eksempelvis:

  • Føler dig stresset, deprimeret eller ensom
  • Står midt i en livskrise
  • Ofte oplever pludselige stærke følelser
  • Ofte føler dig ked af det, eller angst
  • Oplever problemer i parforholdet
  • Har svært ved at sætte dine egne grænser og fastholde dem
  • Ofte kommer i konflikt med venner, familie eller kollegaer
  • Kæmper med lavt selvværd
  • Føler noget mangler i livet og savner retning i tilværelsen
  • Ofte føler skyld og skam

Årsagen til at vi til tider oplever livet som svært og problematisk er, fordi vi tidligt i livet har lært at undgå at udtrykke dele af os selv, f.eks følelser og behov. Vi har lært at holde deres naturlige udtryk tilbage for at passe ind i den relationelle dynamik, vi er vokset op i. Konsekvensen af dette er, at vi senere i livet per automatik holder disse dele af os selv tilbage, hvilket skaber grogrund for indre konflikter, angst og andre symptomer som relationelle konflikter, stress, depression og ensomhedsfølelser.

Jeg arbejder emotionsfokuseret, og der er i samtalen et særligt fokus på at udforske dine følelser. Vores følelser kan forstås som en del af vores indre navigationssystem, der fortæller hvad vi skal. Når vi har det godt og er velfungerende, har vi nemt ved at føle, hvad vi skal, og hvad som er rigtigt for os, men når vi har det svært, så er der stop i vores navigationssystem, vi ved ikke hvad vi skal, vi bliver frustrerede og føler indre stress. Den psykoterapeutiske proces er en organisk proces, hvor du støttes til at mærke, rumme og udtrykke de følelser, der ubevidst holdes tilbage. Det er en proces, hvor du skaber tillid til de følelser, der er svære, så du igen kan navigere i livet.

Psykoterapien giver dig indsigt i årsagen til dine problemer, den åbner op for nye sider i dig selv og sætter dig i forbindelse med egne ressourcer for at navigere i det, som du tidligere oplevede som svært. Det er en proces, der ofte startes af nød, fordi du havde det dårligt eller var i konflikt med nogen eller noget, men som kan lede til at du opdager nye positive sider og kvaliteter af dig selv. Psykoterapi handler i grunden om at blive ven med os selv, og turde stå for den vi er i livet. Det handler om at vokse som menneske.

Du kan læse mere om emotioner og emotionsfokuseret psykoterapi her.

Praktisk

En session er på ca. 50 minutter og prisen er 950 kr. Afhængigt af din livssituation, og hvad du har brug for så anbefales 10-20 sessioner. Har du et afgrænset problem, du gerne vil have indblik i, kan der aftales et kortere forløb. Ved mere omfattende generelle problemfyldte livstemaer kan det være brug for længere forløb. Vi aftaler forløbets omfang, når vi mødes den første gang.

Sted

Klinik på Århusgade 2, 2100 Kbh. Ø. Ring på ”Terapeuterne” i opgangen så bliver du lukket ind.

Afbudsbetingelser

Afbud i forbindelse med behandlingen skal ske senest 24 timer inden din aftale på telefonsvarer eller via sms (telefonnr. 40 21 88 10). Ved senere afbud betales fuld pris.

Tilmelding til grupper er bindende og beløbet refunderes ikke ved afbud.