Affective Inquiry er en emotionsfokuseret samtalemetode med den grundforståelse, at det, der udfordrer os, i virkeligheden er en mulighed for personlig vækst. Med Affective Inquiry møder vi det, der er svært, i stedet for at kæmpe mod eller løbe væk fra det. Hermed får vi mulighed for at mærke, det der er vigtigt for os og stå mere klart frem i livet.

Affective Inquriry baseres på en forståelse af menneskets affektive system og hvordan det påvirker vores adfærd og oplevelse af livet. Med hjælp af Affective Inquriy støtter vi klienten til at genskabe følelsesmæssig kontakt og følge sin egen emotionelle reguleringsproces – læs mere om den emotionelle reguleringsproces her.

Affective Inquiry er en emotionsfokuseret samtalemetode med den grundforståelse, at det, der udfordrer os, i virkeligheden er en mulighed for personlig vækst. Med Affective Inquiry møder vi det, der er svært, i stedet for at kæmpe mod eller løbe væk fra det. Hermed får vi mulighed for at mærke, det der er vigtigt for os og stå mere klart frem i livet.

Affective Inquriry baseres på en forståelse af menneskets affektive system og hvordan det påvirker vores adfærd og oplevelse af livet. Med hjælp af Affective Inquriy støtter vi klienten til at genskabe følelsesmæssig kontakt og følge sin egen emotionelle reguleringsproces – læs mere om den emotionelle reguleringsproces her.

Affective Inquiry Facilitator Uddannelsen

Affective Inquiry Facilitator uddannelsen strækker sig over 10 dage. På uddannelsen lærer du om menneskets affektive- og emotionelle system, og hvordan informationer fra det kan bruges til at forstå de udfordringer vi har. Uddannelsen udvikler din evne til at opdage og følge dit eget og andres affektive udtryk, at aflæse den non-verbale kommunikation og guide andre til deres egen løsning på det, de oplever problematisk. Praktisk lærer du at facilitere korte, essentielle samtaler og får med denne træning effektive redskaber, du kan bruge i alle typer af coachende, udviklende og terapeutiske samtaler. Samtidig er den et effektivt værktøj, der kan hjælpe os i vores egen personlige udvikling og til bedre at forstå os selv og vores relationer med andre.

Forskning viser, at vores emotionelle Intelligens er af afgørende betydning for et meningsfyldt og harmonisk liv. Med en veludviklet emotionel intelligens – i forståelsen af evnen til at kunne tillade og rumme emotionelle aktiveringer – bliver vi bedre til at forstå og forholde os til os selv, og dem vi er i relation med. Affective Inquiry uddannelsen fokuserer på at udvikle denne evne hos deltageren, hvilket kræver at deltageren er åben for personlig feedback og læring. At der er villighed til at udforske og lære egen emotionel og affektiv proces at kende.

Affective Inquiry uddannelsen indeholder

 • Grundlæggende forståelse af den interpersonlige neurobiologi og neuroaffektive teori
 • Grundlæggende forståelse af det emotionelle system og dets emotioner
 • Forståelse af kommunikationsprocessen
 • Grundprincipper for Inquiry
 • Træning af empati
 • Praktisk erfaring med interventioner
 • Dynamikken i besværligheder, problemer og konflikter
 • Verbal Tracking – at følge den affektive proces i den verbale kommunikation
 • Somatisk Tracking – at forstå og følge kroppens signaler
 • Relationel Tracking – at forstå og følge relationens dynamik
 • Om forsvarsstrategier og modstand.

Der er i uddannelsen fokus på forståelse af egen adfærd, ressourcer og læringsmuligheder. Uddannelsen indeholder store dele praktisk træning af kommunikationsfærdigheder.

Uddannelsens struktur:

 • Fem kursussamlinger, i alt ti dage, over et år
 • Tre videobaserede gruppe-supervisioner á en-to timer
 • To individuelle supervisionstimer
 • Øvelse i studiegrupper
 • Eksamen på den tiende kursusdag.