Emotioner af liv
– om følelsens funktion, dynamik og helende kraft

Emotioner af liv: om følelsens funktion, dynamik og helende kraft af Martin Tiden

Kort om bogen

Bogen beskriver det liv og den livsproces, der bevæger sig gennem mennesket, og som kommer til udtryk via vores affekter og emotioner. Den giver en indgående beskrivelse af emotionernes og følelsens fysiologi, funktion og dynamik, samt hvad der sker, når den aktiverede emotion holdes tilbage fra et udtryk. Det emotionelle system har også stor indflydelse på, hvordan personligheden organiseres i opvæksten. Det er med til at forme måden, vi forstår os selv og verden på og er derved grundlaget for vores adfærd. Vi lærer, hvilke dele af os selv og følelser vi må vise, og hvilke vi ikke må vise. Og det er, når vi holder det naturlige udtryk af os selv tilbage, at de problemer og konflikter vi oplever senere i livet, skabes. Fra at vise de tidlige årsager til de besværligheder vi oplever som voksne, de relationelle traumer og emotionelle sår, præsenteres den emotionelle integrationsproces. Den emotionelle integrationsproces er en forståelse af menneskets udviklingsproces, hvor vi går fra emotionel forstyrrelse til emotionel integration. Personlig udvikling og terapi er i grunden integrationen af de dele af os selv, de emotioner og affekter, vi tidligere forsvarede os imod. Når vi siger ”ja” til denne proces, vil også en udvikling af de positive responsprocesser starte. Naturlig glæde og kærlighed får nu mulighed for at udfoldes, en proces, der kan transformere måden, vi er i livet på.

Bogen Emotioner af liv favner bredt og dybt. Den er for dig, der er interesseret i at forstå menneskets liv og adfærd og den følelsesmæssige proces, der ligger til grund for, hvordan vi oplever og forholder os til os selv og vores omverden. Den viser også en vej tilbage til mere helhed i livet. Dynamikken i kommunikationsmetoden Affective Inquiry udfordrer gamle, uhensigtsmæssige mønstre og støtter kontakt til integrationsprocessen, organismens selvhelende proces.

Udsnit fra anmeldelse af bogen i Tidskrift for Psykoterapi, Juni, 2020:

Martin Tidén har med Emotioner af liv inviteret os med på en rundtur i følelsernes afgørende og dynamikskabende betydning for den menneskelige livsudfoldelse og udvikling … Martin Tidéns intention fremtræder solidt og sammenhængende, præsenteret med mange meningsbærende referencer. På den anden side bærer bogen præg af en mangeårig integreret kropsorienteret og bevægelsesmæssig praksis og at give kroppen den betydning, kroppen i min optik bør have i arbejdet med menneskelig udvikling, og som her i bogen følelsesintegration. Denne tilgang giver bogen en særlig betydning og aktualitet …Jeg kan anbefale den til psykoterapeuter og alle, der arbejder med følelsesudvikling og følelsesintegration. God læselyst.

Michael Gad, Psykoterapeut MPF”

Læs hele anmeldelsen her:

Anmeldelse Emotioner af liv i Tidskrift for Psykoterapi

Del denne information

Her kan du holde dig opdateret med kommende events