Affective Inquiry Practitioner

Affective Inquiry Practitioner uddannelsen henvender sig til dig, der allerede arbejder med mennesker med et udviklende eller terapeutisk fokus. På uddannelsen lærer du at arbejde terapeutisk med den affektive og emotionelle integrationsproces. Den giver dig viden og værktøjer for at kunne arbejde dybdegående med den affektive og emotionelle integrationsproces, både med et verbalt og et kropsligt fokus.

Uddannelsen indholder blandt andet følgende temaer:

 • Affective Inquiry
 • Interpersonlig neurobiologi og neuroaffektiv teori
 • Det emotionelle og affektive system
 • Udviklingspsykologi i et neurobiologisk perspektiv
 • Forsvarssystemet
 • Emotionelle forstyrrelser og de emotionelle sår
 • Seksualiteten
 • Choktraumer
 • Om Somatisk fokuseret integration – grundprincipper
 • Somatic Inquiry
 • Kropsbevægelser, stemme, vejrtrækning
 • Somatisk vibrativt arbejde
 • Den emotionelle integrationsproces
 • Den affektive cyklus
 • Psyko-edukation: dynamisk forståelse af integrationsprocessen
 • Kreative udtryk – brug af musik og at tegne
 • Gruppedynamik
 • Personlig udvikling i gruppe
 • Praktisk træning
 • Eksamen.

Uddannelsen er fordelt på i alt 16 dage, spredt ud over 1½ år, 0g forudsætter Affective Inquiry Facilitator uddannelsen (10 dage). Uddannelsesmodulerne indeholder teori, praktisk terapitræning, gruppesupervision og personlig proces ved gruppeøvelser og refleksion. Udover disse moduler skal den studerende have minimum fem individuelle terapi sessioner og fem individuelle supervisionstimer.

Pris:

16 dage á 1.200,- = 19.200,-

10 ind. sessioner á 800,- = 8.000,-

I alt 27.200,-

Der underskrives kontrakt for hele uddannelsen.

Næste forventede holdstart: Januar 2022.

Kontakt os for spørgsmål eller ved ønske om en mere udførlig uddannelsesplan.

Affective Inquiry Practitioner uddannelsen henvender sig til dig, der allerede arbejder med mennesker med et udviklende eller terapeutisk fokus. På uddannelsen lærer du at arbejde terapeutisk med den affektive og emotionelle integrationsproces. Den giver dig viden og værktøjer for at kunne arbejde dybdegående med den affektive og emotionelle integrationsproces, både med et verbalt og et kropsligt fokus.

Uddannelsen indholder blandt andet følgende temaer:

 • Affective Inquiry
 • Interpersonlig neurobiologi og neuroaffektiv teori
 • Det emotionelle og affektive system
 • Udviklingspsykologi i et neurobiologisk perspektiv
 • Forsvarssystemet
 • Emotionelle forstyrrelser og de emotionelle sår
 • Seksualiteten
 • Choktraumer
 • Om Somatisk fokuseret integration – grundprincipper
 • Somatic Inquiry
 • Kropsbevægelser, stemme, vejrtrækning
 • Somatisk vibrativt arbejde
 • Den emotionelle integrationsproces
 • Den affektive cyklus
 • Psyko-edukation: dynamisk forståelse af integrationsprocessen
 • Kreative udtryk – brug af musik og at tegne
 • Gruppedynamik
 • Personlig udvikling i gruppe
 • Praktisk træning
 • Eksamen.

Uddannelsen er fordelt på i alt 16 dage, spredt ud over 1½ år, 0g forudsætter Affective Inquiry Facilitator uddannelsen (10 dage). Uddannelsesmodulerne indeholder teori, praktisk terapitræning, gruppesupervision og personlig proces ved gruppeøvelser og refleksion. Udover disse moduler skal den studerende have minimum fem individuelle terapi sessioner og fem individuelle supervisionstimer.

Pris:

16 dage á 1.200,- = 19.200,-

10 ind. sessioner á ca. 800,- = 8.000,-

I alt ca. 27.200,-

Næste forventede holdstart: Januar 2022.

Kontakt os for spørgsmål eller ved ønske om en mere udførlig uddannelsesplan.