Foredrag

Vi holder forskellige typer af foredrag for dig, der er interesseret i at få indblik i og inspiration fra den teori og praksis, vi bruger i den emotionelle integrationsproces. Det er interaktive foredrag, der levendegør forskellige dele af den naturlige livs- og udviklingsproces, set fra et neurobiologisk og neuroaffektivt perspektiv. Foredragene varer 1-2½ timer, og du er velkommen til at kontakte os for at få dem justeret efter dine specifikke ønsker og omstændigheder.

Martin Tidén holder foredrag om emotionsforskning, følelsens intelligens & kropspsykoterapi

Hvad er Affective Inquiry?

Hvad er en effektiv problemløsende eller terapeutisk samtale, og hvad er grundingredienserne i den? En stor del af den almindelige verbale kommunikation er støj, røgslør i form af en mængde ord, og et forsvar mod den egentlige information, der findes bagved. Ved at bruge Affektiv Spejling, Affektiv Resonans og Affektiv Tracking skaber vi hurtigt kontakt til den skjulte information og organismens naturlige løsningsproces – integrationsprocessen. Herfra kan vi støtte personen til selv at finde løsningen på det problem, vedkommende har. Teori komplementeres i dette foredrag af demonstration af Affektiv Inquiry og korte parøvelser.

Emotioner af liv

Få indblik i den verden, der i virkeligheden styrer vores liv – den emotionelle verden. I dette foredrag ser vi nærmere på menneskets emotionelle system, dets funktion og proces. Vi vil gennemgå de grundlæggende emotioner, de sociale komplekse emotioner og andre affektive responser, du møder dagligt.

Ordet emotion har for mange en lidt negativ ladning. Vi vil derfor også se på de såkaldte positive emotionelle udtryk som glæde og kærlighed. Disse spiller en afgørende rolle, hvis du ønsker at være i besiddelse af en modstandsdygtig psyke.

Den affektive cyklus

For at kunne følge den emotionelle integrationsproces og personlige udviklingsproces bruger vi en model, vi kalder den affektive cyklus. Modellen beskriver emotionernes dynamiske form og tydeliggør processens forskellige faser og deres dynamik. Vi kan dels bruge den affektive cyklus til diagnosticering af den affektive regulering i kommunikationsprocessen, men også som en forståelsesmodel af den menneskelige forandringsproces generelt. I dette foredrag præsenteres teorien om den affektive cyklus og dens faser. Vi ser på, hvordan den praktisk kan bruges i den coachende, problemløsende eller terapeutiske samtale samt som en vejviser og forståelse for den personlige integrations- og forandringsproces.

Somatic Inquiry – når kroppen viser vejen

Besværligheder, problemer og konflikter opstår, fordi vi stopper og holder vores naturlige og ærlige udtryk tilbage. Vi siger ikke til og fra og står ved den, vi er. Disse udtryk er kropslige responser i form af affekter og emotioner, som vi har lært ikke må udtrykkes og som derfor stoppes i deres muskulære udtryk. Udtrykket kommer derefter til at ”sidde fast” i kroppen. Somatic Inquiry bruger kroppens signaler og proces som vejviser til en dybfølt kontakt med os selv og det udtryk, der sidder fast. Den hjælper os med at sætte fokus på og følge den proces, der holdes tilbage uden om den ellers omfattende mentale censur. Den kropslige Inquiry er en udforskning af de bevægelser, vi holder tilbage. Herigennem opdager vi, hvor intelligent kroppen er, hvis vi har modet til at lytte efter og følge dens proces.

Vi holder forskellige typer af foredrag for dig, der er interesseret i at få indblik i og inspiration fra den teori og praksis, vi bruger i den emotionelle integrationsproces. Det er interaktive foredrag, der levendegør forskellige dele af den naturlige livs- og udviklingsproces, set fra et neurobiologisk og neuroaffektivt perspektiv. Foredragene varer 1-2½ timer, og du er velkommen til at kontakte os for at få dem justeret efter dine specifikke ønsker og omstændigheder.

Martin Tidén holder foredrag om emotionsforskning, følelsens intelligens & kropspsykoterapi

Hvad er Affective Inquiry?

Hvad er en effektiv problemløsende eller terapeutisk samtale, og hvad er grundingredienserne i den? En stor del af den almindelige verbale kommunikation er støj, røgslør i form af en mængde ord, og et forsvar mod den egentlige information, der findes bagved. Ved at bruge Affektiv Spejling, Affektiv Resonans og Affektiv Tracking skaber vi hurtigt kontakt til den skjulte information og organismens naturlige løsningsproces – integrationsprocessen. Herfra kan vi støtte personen til selv at finde løsningen på det problem, vedkommende har. Teori komplementeres i dette foredrag af demonstration af Affektiv Inquiry og korte parøvelser.

Emotioner af liv

Få indblik i den verden, der i virkeligheden styrer vores liv – den emotionelle verden. I dette foredrag ser vi nærmere på menneskets emotionelle system, dets funktion og proces. Vi vil gennemgå de grundlæggende emotioner, de sociale komplekse emotioner og andre affektive responser, du møder dagligt.

Ordet emotion har for mange en lidt negativ ladning. Vi vil derfor også se på de såkaldte positive emotionelle udtryk som glæde og kærlighed. Disse spiller en afgørende rolle, hvis du ønsker at være i besiddelse af en modstandsdygtig psyke.

Den affektive cyklus

For at kunne følge den emotionelle integrationsproces og personlige udviklingsproces bruger vi en model, vi kalder den affektive cyklus. Modellen beskriver emotionernes dynamiske form og tydeliggør processens forskellige faser og deres dynamik. Vi kan dels bruge den affektive cyklus til diagnosticering af den affektive regulering i kommunikationsprocessen, men også som en forståelsesmodel af den menneskelige forandringsproces generelt. I dette foredrag præsenteres teorien om den affektive cyklus og dens faser. Vi ser på, hvordan den praktisk kan bruges i den coachende, problemløsende eller terapeutiske samtale samt som en vejviser og forståelse for den personlige integrations- og forandringsproces.

Somatic Inquiry – når kroppen viser vejen

Besværligheder, problemer og konflikter opstår, fordi vi stopper og holder vores naturlige og ærlige udtryk tilbage. Vi siger ikke til og fra og står ved den, vi er. Disse udtryk er kropslige responser i form af affekter og emotioner, som vi har lært ikke må udtrykkes og som derfor stoppes i deres muskulære udtryk. Udtrykket kommer derefter til at ”sidde fast” i kroppen. Somatic Inquiry bruger kroppens signaler og proces som vejviser til en dybfølt kontakt med os selv og det udtryk, der sidder fast. Den hjælper os med at sætte fokus på og følge den proces, der holdes tilbage uden om den ellers omfattende mentale censur. Den kropslige Inquiry er en udforskning af de bevægelser, vi holder tilbage. Herigennem opdager vi, hvor intelligent kroppen er, hvis vi har modet til at lytte efter og følge dens proces.