Personlig udvikling & Psykoterapi

Det personlighedsudviklende og terapeutiske forløb er en emotionel integrationsproces. Årsagen til de problemer, konflikter, den stress eller den manglende livsmotivation, vi oplever, er tilbageholdte udtryk og manglende accept af følelsesmæssige (emotionelle) processer. Vi har lært ikke at udtrykke visse naturlige kvaliteter i os selv, og som konsekvens kommer vi i konflikt med både vores egne kvaliteter og med personer og situationer i vores omverden. Dette resulterer for eksempel i oplevelser af stress, depression, ukontrollerede følelsesudbrud, manglende livslyst, samlivsproblemer, eller i følelsen af at sidde fast i livet. Integrationsprocessen er en organisk proces, hvor du støttes til igen at mærke og udtrykke det, der er holdt tilbage. Det er en proces, hvor du lærer at rumme og skabe tillid til de følelser, der er svære, eller dem, som du ubevidst har lukket ude af bevidstheden.

Personlighedsudviklende og terapeutiske forløb er en emotionel integrationsproces

Den emotionelle integrationsproces giver øget selvforståelse og skaber tillid til dig selv. Du lærer dig selv og årsagen til din adfærd grundigt at kende, samtidig med at den åbner op for nye sider af dig. Den proces, der måske startes af nød, fordi du har det dårligt eller er i konflikt med nogen eller noget, vendes til, at du opdager nye positive sider og kvaliteter af dig selv.

I sessionen er der fokus på den følelsesmæssige kontakt, som vi tillader bliver udfoldet og accepteret. Derefter bearbejder vi de opdagelser, der er, så du kan forstå, hvordan de er forbundet med dit liv og tema for sessionen. Den emotionelle integrationsproces er en helhedsorienteret proces, hvor kroppen kan involveres, når og hvis det passer. Afhængigt af situationen og dit ønske bruges kropsarbejdet mere eller mindre som supplement til samtalen. Vi anbefaler minimum et forløb af 10-20 gange á ca. 50-60 minutter, hver eller hver anden uge. Har du et specifikt problem, du gerne vil løse, eller et tema, du gerne vil udforske, bruger vi typisk kortere forløb. Ved mere omfattende generelle livsforstyrrelser arbejder vi med længere forløb.

Kontakt Martin Tidén, hvis du er interesseret i eller vil have mere information om de individuelle emotionelle integrationsprocesforløb. Disse foregår i vores lokaler i Århusgade 2, 2100 København Ø.

Det personlighedsudviklende og terapeutiske forløb er en emotionel integrationsproces. Årsagen til de problemer, konflikter, den stress eller den manglende livsmotivation, vi oplever, er tilbageholdte udtryk og manglende accept af følelsesmæssige (emotionelle) processer. Vi har lært ikke at udtrykke visse naturlige kvaliteter i os selv, og som konsekvens kommer vi i konflikt med både vores egne kvaliteter og med personer og situationer i vores omverden. Dette resulterer for eksempel i oplevelser af stress, depression, ukontrollerede følelsesudbrud, manglende livslyst, samlivsproblemer, eller i følelsen af at sidde fast i livet. Integrationsprocessen er en organisk proces, hvor du støttes til igen at mærke og udtrykke det, der er holdt tilbage. Det er en proces, hvor du lærer at rumme og skabe tillid til de følelser, der er svære, eller dem, som du ubevidst har lukket ude af bevidstheden.

Personlighedsudviklende og terapeutiske forløb er en emotionel integrationsproces

Den emotionelle integrationsproces giver øget selvforståelse og skaber tillid til dig selv. Du lærer dig selv og årsagen til din adfærd grundigt at kende, samtidig med at den åbner op for nye sider af dig. Den proces, der måske startes af nød, fordi du har det dårligt eller er i konflikt med nogen eller noget, vendes til, at du opdager nye positive sider og kvaliteter af dig selv.

I sessionen er der fokus på den følelsesmæssige kontakt, som vi tillader bliver udfoldet og accepteret. Derefter bearbejder vi de opdagelser, der er, så du kan forstå, hvordan de er forbundet med dit liv og tema for sessionen. Den emotionelle integrationsproces er en helhedsorienteret proces, hvor kroppen kan involveres, når og hvis det passer. Afhængigt af situationen og dit ønske bruges kropsarbejdet mere eller mindre som supplement til samtalen. Vi anbefaler minimum et forløb af 10-20 gange á ca. 50-60 minutter, hver eller hver anden uge. Har du et specifikt problem, du gerne vil løse, eller et tema, du gerne vil udforske, bruger vi typisk kortere forløb. Ved mere omfattende generelle livsforstyrrelser arbejder vi med længere forløb.

Kontakt Martin Tidén, hvis du er interesseret i eller vil have mere information om de individuelle emotionelle integrationsprocesforløb. Disse foregår i vores lokaler i Århusgade 2, 2100 København Ø.