Affective Inquiry Facilitator

Affective Inquiry Facilitator Uddannelsen

Affective Inquiry er en kommunikationsmetode, der bruger informationer fra vores autonome affektive responssystem til at finde løsninger på de udfordringer, konflikter og problemer, vi mennesker møder i livet. Ved at lære hvordan man opdager og forstår de affektive responser i den verbale og non-verbale kommunikation, kan vi støtte andre til selv at finde løsningen på de udfordringer, de har. Affective Inquiry er en effektiv og empatisk kommunikationsmetode, der involverer hele mennesket. En metode, der hjælper os med at gå fra konflikt og polaritet til klarhed og flow.

Metoden kan bruges i alle situationer, hvor der er brug for at finde nye muligheder og veje i livet. Fra helt almindelige daglige problemer, til at forstå og løse de konflikter eller personlige kriser, vi er i. Affective Inquiry er en professionel samtalemetode, der kan bruges ved kortere , problemløsende samtaler eller i længere terapeutiske forløb. Samtidig er den et effektivt værktøj, der kan hjælpe os i vores egen personlige udvikling og til bedre at forstå os selv og vores relationer med andre.

Emotionel Intelligens

Forskning viser, at den Emotionelle Intelligens er af afgørende betydning for et meningsfyldt og harmonisk liv. Med en veludviklet emotionel intelligens bliver vi bedre til at forstå og forholde os til os selv og den sociale interaktion. Affective Inquiry fokuserer på at udvikle denne evne. Både hos den, der benytter Affective Inquiry, og hos den, der er klient. En grundlæggende træning under uddannelsen er at lære at klargøre, rumme, udtrykke og forstå den emotionelle proces, som andre går igennem.

Hvad indeholder uddannelsen i Affective Inquiry?

 • Grundlæggende forståelse af den interpersonlige neurobiologi og neuroaffektive teori
 • Grundlæggende forståelse af det emotionelle system og dens emotioner
 • Forståelse af kommunikationsprocessen
 • Grundprincipper for Inquiry
 • Praktisk erfaring med interventioner
 • Dynamikken i besværligheder, problemer og konflikter
 • Verbal Tracking – at følge den affektive proces i den verbale kommunikation
 • Somatisk Tracking – at forstå og følge kroppens signaler
 • Relationel Tracking – at forstå og følge relationens dynamik
 • Om forsvarsstrategier og modstand.

Der er i uddannelsen fokus på forståelse af egen adfærd, ressourcer og læringsmuligheder. Uddannelsen indeholder store dele praktisk træning af kommunikationsfærdigheder.

Uddannelsens struktur:

 • Fem kursussamlinger, i alt ti dage, over et år
 • Tre videobaserede gruppe-supervisioner á en-to timer
 • To individuelle supervisionstimer
 • Øvelse i studiegrupper
 • Eksamen på den tiende kursusdag.

Pris:

Prisen for uddannelsen i Affective Inquiry er 16.000 kr. pr. person ved privat betaling eller 20.000 kr. + moms pr. person ved betaling af virksomhed. Kontakt os for pristilbud for uddannelse i egen virksomhed eller institution.

Sted:

Århusgade 2, 2100 Kbh Ø

Datoer 2021:

26-26 marts, 18-19 juni, 27-28 august, 15-16 oktober, 10-11 december

Download uddannelsesprospekt her: Affective Inquiry Facilitator prospekt 

Affective Inquiry er en kommunikationsmetode der har sin teoretiske baggrund i den interpersonelle neurobiologi og neuroaffektive forskning. Med denne kommunikationsteknik kan vi effektivt komme i kontakt med og opløse årsagen til de besværligheder og problemer, vi oplever. Det er en metode, hvor facilitatoren bruger informationer fra det affektive system til at guide andre til at finde deres egne løsninger og livsforbedringer ved at aktivere deres naturlige udviklingsproces.

I Affective Inquiry ser vi, at konflikter, manglende klarhed og manglen på flow og glæde i livet er forårsaget af gamle, uhensigtsmæssige adfærdsmønstre, der fungerer som forsvar mod vores naturlige livsproces.

En uddannelse i Affective Inquiry kan anvendes i mange sammenhænge og på forskellige niveauer. Affective Inquiry kan for eksempel bruges i terapi og coaching, ved undervisning og i ledelse. Affective Inquiry kan bruges til blot 10 minutters løsningsorienteret samtale på jobbet eller hjemme, til længerevarende coachende eller terapeutiske forløb og som en generel forståelse af den menneskelige relationelle interaktion.

Emotionel Intelligens

Forskning viser, at den Emotionelle Intelligens er af afgørende betydning for et meningsfyldt og harmonisk liv. Med en veludviklet emotionel intelligens bliver vi bedre til at forstå og forholde os til os selv og den sociale interaktion. Affective Inquiry fokuserer på at udvikle denne evne. Både hos den, der benytter Affective Inquiry, og hos den, der er klient. En grundlæggende træning under uddannelsen er at lære at klargøre, rumme, udtrykke og forstå den emotionelle proces, som andre går igennem.

Hvad indeholder uddannelsen i Affective Inquiry?

 • Grundlæggende forståelse af den interpersonlige neurobiologi og neuroaffektive teori
 • Grundlæggende forståelse af det emotionelle system og dens emotioner
 • Forståelse af kommunikationsprocessen
 • Grundprincipper for Inquiry
 • Praktisk erfaring med interventioner
 • Dynamikken i besværligheder, problemer og konflikter
 • Verbal Tracking – at følge den affektive proces i den verbale kommunikation
 • Somatisk Tracking – at forstå og følge kroppens signaler
 • Relationel Tracking – at forstå og følge relationens dynamik
 • Om forsvarsstrategier og modstand.

Der er i uddannelsen fokus på forståelse af egen adfærd, ressourcer og læringsmuligheder. Uddannelsen indeholder store dele praktisk træning af kommunikationsfærdigheder.

Uddannelsens struktur:

 • Fem kursussamlinger, i alt ni dage, over et år
 • Tre videobaserede gruppe-supervisioner á en-to timer
 • To individuelle supervisionstimer
 • Øvelse i studiegrupper
 • Eksamen på den niende kursusdag.

Pris:

Prisen for uddannelsen i Affective Inquiry er 16.000 kr. pr. person ved privat betaling eller 20.000 kr. + moms pr. person ved betaling af virksomhed. Kontakt os for pristilbud for uddannelse i egen virksomhed eller institution.

Download uddannelsesprospekt her.

Næste forventede opstart: Februar 2020.