Affective Inquiry Practitioner Training er en uddannelse med baggrund i den neuroaffektive forskning og den interpersonlige neurobiologi. Her lærer du at arbejde terapeutisk med den affektive og emotionelle integrationsproces. Det er en uddannelse med et integreret syn på mennesket og den terapeutiske proces, hvilken kan have både et verbalt og et kropsligt fokus.

Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede arbejder med mennesker med et udviklende eller terapeutisk fokus. Du får adgang til viden og værktøjer for at kunne arbejde dybdegående med den affektive og emotionelle integrationsproces, både med et verbalt og et kropsligt fokus.

Affective Inquiry Practitioner: et integreret syn på mennesket og den terapeutiske proces

Hvad arbejder vi med i Practitioner training?

 • Affective Inquiry
 • Interpersonlig neurobiologi og neuroaffektiv teori
 • Det emotionelle og affektive system
 • Udviklingspsykologi og neurobiologi
 • Forsvarssystemet
 • Emotionelle forstyrrelser og de emotionelle sår
 • Seksualiteten
 • Choktraumer
 • Somatisk fokuseret integration – grundprincipper
 • Den emotionelle integrationsproces
 • Den affektive cyklus
 • Somatic Inquiry
 • Kropsbevægelser, stemme, vejrtrækning
 • Somatisk vibrativt arbejde
 • Psyko-edukation: dynamisk forståelse af integrationsprocessen
 • Kreative udtryk – brug af musik og at tegne
 • Gruppedynamik
 • Personlig udvikling i gruppe
 • Praktisk træning
 • Eksamen.

Uddannelsen er fordelt på i alt 26 dage, spredt ud over 2½ år. Forløbet inkluderer også Affective Inquiry Training (8 dage). Uddannelsesmodulerne indeholder teori, praktisk terapitræning, gruppesupervision og personlig proces ved gruppeøvelser og refleksion. Udover disse moduler skal den studerende have minimum fem individuelle terapi sessioner og fem individuelle supervisionstimer.

Pris:

26 dage á 1.200,- = 31.200,-

10 ind. sessioner á 800,- = 8.000,-

I alt 39.200,-

Der underskrives kontrakt for hver af de tre dele af uddannelsen.

Næste forventede holdstart: August 2020.

Kontakt os for spørgsmål eller ved ønske om en mere udførlig uddannelsesplan.

Affective Inquiry Practitioner: et integreret syn på mennesket og den terapeutiske proces
Affective Inquiry Practitioner Training er en uddannelse med baggrund i den neuroaffektive forskning og den interpersonlige neurobiologi. Her lærer du at arbejde terapeutisk med den affektive og emotionelle integrationsproces. Det er en uddannelse med et integreret syn på mennesket og den terapeutiske proces, hvilken kan have både et verbalt og et kropsligt fokus.

Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede arbejder med mennesker med et udviklende eller terapeutisk fokus. Du får adgang til viden og værktøjer for at kunne arbejde dybdegående med den affektive og emotionelle integrationsproces, både med et verbalt og et kropsligt fokus.

Hvad arbejder vi med i Practitioner training?

 • Affective Inquiry
 • Interpersonlig neurobiologi og neuroaffektiv teori
 • Det emotionelle og affektive system
 • Udviklingspsykologi og neurobiologi
 • Forsvarssystemet
 • Emotionelle forstyrrelser og de emotionelle sår
 • Seksualiteten
 • Choktraumer
 • Somatisk fokuseret integration – grundprincipper
 • Den emotionelle integrationsproces
 • Den affektive cyklus
 • Somatic Inquiry
 • Kropsbevægelser, stemme, vejrtrækning
 • Somatisk vibrativt arbejde
 • Psyko-edukation: dynamisk forståelse af integrationsprocessen
 • Kreative udtryk – brug af musik og at tegne
 • Gruppedynamik
 • Eksamen.

Uddannelsen er fordelt på i alt 32 dage, spredt ud over 2½ år. Forløbet inkluderer også Affective Inquiry Training (8 dage). Uddannelsesmodulerne indeholder teori, praktisk terapitræning, gruppesupervision og personlig proces ved gruppeøvelser og refleksion. Udover disse moduler skal den studerende have minimum fem individuelle terapi sessioner og fem individuelle supervisionstimer.

Pris:

32 dage á 1.400,- 44.800,-

10 ind. sessioner á 800,- 8.000,-

I alt 52.800,-

Der underskrives kontrakt for hver af de tre dele af uddannelsen.

Næste forventede holdstart: februar 2020.

Kontakt os for spørgsmål eller ved ønske om en mere udførlig uddannelsesplan.